Tag Archives: השגה על שומת רמי

השגה על שומת מס שבח

מיסוי בעולם הנדל”ן השגה על שומת מס שבח עולם הנדל”ן הוא תחום עיסוק מפליא בכמות הדרישות והחובות אשר עומדות בפני כל אדם. אנו כפופים לחוקים רבים ותקנות שמחייבים כל קונה ומוכר לעמוד בדרישות מאוד ספציפיות. אחת מהדרישות החשובות אשר עומדות בפני כל בעל נכס היא מס השבחה. באופן כללי בעל נכס אשר מבצע שינויים בנכס אשר מעלים את ערכו, מחויב ...

Read More »