Tag Archives: עורך דין לשון הרע תל אביב

תביעת דיבה

תביעת דיבה

תביעת דיבה הינה הליך משפטי המתנהל בהתאם להוראות חוק איסור לשון הרע התשכ”ה-1965 (“החוק“). גם ההלכה היהודית אסרה על פרסום לשון הרע ומדובר באחד האיסורים החשובים בה. כאשר אדם מרגיש כי פורסם כנגדו דבר מה משפיל, פוגעני או משחיר, בידיו הכוח להגיש תביעה בנושא. התביעה שונה מתביעות נזיקיות אחרות. אם בתביעות נזיקין נדרש אדם להוכיח שנגרם לו נזק, הרי שבתביעת דיבה ...

Read More »